Logo og identitetsdesign for

Rørleggerane

Se mer

Om prosjektet

Tindeland Rør og Bråstein & Stelander Rørlegger bestemte seg for å slå seg sammen og danne det nye selskapet Rørleggerane AS. Denne sammenslåingen skapte behov for en ny visuell identitet som kunne representere det nye selskapet på en enhetlig og profesjonell måte. I forbindelse med etableringen av Rørleggerane AS, ønsket selskapet å utvikle en ny logo og visuell profil for å styrke sin markedsføring og tilstedeværelse. Dette inkluderte ny skilting, bildekor og annet markedsføringsmateriell med det nye navnet og profilen.

Den nye visuelle profilen har gitt Rørleggerane AS en sterk og konsistent merkevareidentitet. Dette har bidratt til en enhetlig og profesjonell fremtoning i markedet som en pålitelig og moderne aktør i rørleggerbransjen. Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å utvikle en ny visuell profil og styrke din merkevare.

Produkter

  • Visuell grafisk identitet for å styrke merkevarens gjenkjennelse
  • Design av en ny, moderne logo 
  • Definering av en fargepalett og typografistiler
  • Grafiske elementer 

Showcase

Kunde: Rørleggerane AS      
Tjenester: Logodesign, profilutvikling  

Involverti prosjektet


Stian Ferkingstad

Daglig leder

Håkon K. Bjelland

Mediegrafiker