Logo og identitetsdesign

Advokatfirmaet Høines

Se mer

Om prosjektet

Vi leverte logo, identitetsdesign, nettside og foliering/skilting til Advokatfirmaet Høines på Åkra. Advokatfirmaet Høines tilbyr juridiske tjenester til hele regionen og har en advokatvirksomhet som bygger på mange års lokal forankring. De er sentralt plassert i trivelige og moderne lokaler på Åkra, og vår jobb var å skape en visuell identitet som reflekterte deres profesjonalitet og lokale tilknytning. Vårt bidrag inkluderte design og implementering av en ny logo, utvikling av en helhetlig visuell profil, samt utforming og lansering av deres nye nettside.

Produkter

  • Logoutvikling
  • Identitetsdesign
  • Foliering
  • Skilting
  • Nettside
Kunde: Advokatfirmaet Høines
Tjenester: Logodesign, identitetsdesign, foliering, skilting, nettside

Involverti prosjektet


Stian Ferkingstad

Daglig leder

Håkon K. Bjelland

Mediegrafiker